ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค....
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 29 ครั้ง)
            กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล....
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 10 ครั้ง)
            โครงการอบรมธรรมะในโรงเรียน....
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
             ศึกษาแหล่งเรียนรู้ฮูปแต้ม สิมวัดบ้านยาง....
วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 10 ครั้ง)
            ประเมินสถานศึกษาพอเพียง....
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
            โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนของอำเภอจัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”....
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 36 ครั้ง)
            รับการนิเทศการนิเทศ ติดตามบูรณาการ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต....