ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันเสาร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ นักเรียนเนื่องจากครอบครัวประสบอัคคีภัย ....
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 6 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช....
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 58 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ....
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 51 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช ฯ....
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 59 ครั้ง)
            กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ....
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 57 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล....
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 50 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ....