ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านจำนัก  (มีผู้ชม 107 ครั้ง)
            กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านจำนัก....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 87 ครั้ง)
            จัดประชุมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 64 ครั้ง)
            กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร....
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียบ้านโคกลลางบ่อหลุบ  (มีผู้ชม 48 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร....
วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 117 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง ....
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ....
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2561 ....