ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ  (มีผู้ชม 39 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ....
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ....
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 41 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายฯ....
วันอังคารที่ 07 กันยายน 2564
ผู้ส่งข่าว : รร.บ้านนานกเขียน  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
            โครงการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019....
วันอังคารที่ 07 กันยายน 2564
ผู้ส่งข่าว : รร.บ้านนานกเขียน  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
            รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWAERDS เหรียณทอง ....