ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) "Activity Today" ทักษะอาชีพ ไข่ไก่คุณภาพดี....
วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา....
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว  (มีผู้ชม 29 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ....
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 40 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร”จัดการเรียนรู้แบบ Active Leanning ....
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite....
วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 18 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ....
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพแก่นักเรียน....