ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ....
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 36 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช ฯ....
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 48 ครั้ง)
            กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ....
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 37 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล....
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 39 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ....
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 23 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ....
วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 22 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดงานกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ....