ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
            พิธีมอบประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.3 และม.3 ....
วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 17 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” รับความรู้จากครู D.A.R.E.....
วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ....
วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 10 ครั้ง)
            โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลฯ และช่วงชั้นที่ 1....
วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)....
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดงานกิจการนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ....
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 21 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563....