ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 62 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561....
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 32 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดพิธีถวายราชดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2561 ....
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 22 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “หลักเมืองเกมส์” ....
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 33 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามแข่งกีฬาฟุตบอล สพฐ. เกมส์....
วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 22 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยศรีพยาบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโครงการจัดการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพฯ....
วันพุธที่ 05 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 105 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมตักบาตรประจำเดือนกันยายน....
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 63 ครั้ง)
            การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) อำเภอบรบือ....