ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 45 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ....
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 11 ครั้ง)
            ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง ร.10” ....
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 22 ครั้ง)
            พิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ....
วันอาทิตย์ที่ 05 กรกฎาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)  (มีผู้ชม 38 ครั้ง)
            เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)....
วันพุธที่ 01 กรกฎาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ  (มีผู้ชม 18 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563....
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 37 ครั้ง)
            โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก  (มีผู้ชม 72 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และกีฬาสัมพันธ์สัญจร....