ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : รร.บ้านนานกเขียน  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
            ร่วมลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่ิอเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2564....
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : รร.บ้านนานกเขียน  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            ปลูกต้นไม้ในใจคนชวนคนมหาสารคาม รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยังยืน จังหวัดมหาสารคาม ....
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : รร.บ้านนานกเขียน  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน....
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : รร.บ้านนานกเขียน  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            จิตอาสา 904 ประราชทาน ภาค 2 จิตอาสาภัยพิบัติ....
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : รร.บ้านนานกเขียน  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
            จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน....
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ผู้ส่งข่าว :  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            ร่วมกันรณรงค์ งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2564 "งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตปลอดภัย"....
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ผู้ส่งข่าว : รร.บ้านนานกเขียน  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            ร่วมกันรณรงค์ งดดื่มสุราและแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2564 "งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตปลอดภัย"....