โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ นักเรียนเนื่องจากครอบครัวประสบอัคคีภัย
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช ฯ
   
  

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดงานกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   
  

โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมงามชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมมุทิตาจิต คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
   
  

พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   
  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2562
   
  

การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
   
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
   
  

พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมสืบสานบุญซำฮะมหาสารคาม
   
  

ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน
   
  

โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
   
  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
   
  

Run For King รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
   
  

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมมอบประกาศนียบัตร
   
  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านจำนัก
   
  

จัดประชุมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
   
  

กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   
  

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเข้าร่วม “เข้าร่วมผีตาโขนเกมส์” ณ จังหวัดเลย
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเมืองเลย
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายบังคมฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
   
  

พิธีถวายราชดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามพิธีเปิด กีฬา สพฐ.เกมส์ ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดพิธีถวายราชดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “หลักเมืองเกมส์”
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามแข่งกีฬาฟุตบอล สพฐ. เกมส์
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยศรีพยาบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโครงการจัดการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมตักบาตรประจำเดือนกันยายน
   
  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) อำเภอบรบือ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
   
  

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
   
  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑_ศูนย์ฯ เขวา
   
  

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) รับการประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ
   
  

ภาพข่าวกิจกรรม 1015 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 ต่อไป »