โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
   
  

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวง ร.10”
   
  

พิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
   
  

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)
   
  

โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
   
  

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และกีฬาสัมพันธ์สัญจร
   
  

นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรับโล่เกียรติยศจาก รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “หลักเมืองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ นักเรียนเนื่องจากครอบครัวประสบอัคคีภัย
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยะมหาราช
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช ฯ
   
  

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดงานกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   
  

โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมงามชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมมุทิตาจิต คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
   
  

พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   
  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2562
   
  

การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
   
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
   
  

พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมสืบสานบุญซำฮะมหาสารคาม
   
  

ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน
   
  

โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
   
  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
   
  

Run For King รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
   
  

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมมอบประกาศนียบัตร
   
  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านจำนัก
   
  

จัดประชุมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
   
  

กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   
  

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเข้าร่วม “เข้าร่วมผีตาโขนเกมส์” ณ จังหวัดเลย
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเมืองเลย
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายบังคมฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
   
  

พิธีถวายราชดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามพิธีเปิด กีฬา สพฐ.เกมส์ ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดพิธีถวายราชดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “หลักเมืองเกมส์”
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามแข่งกีฬาฟุตบอล สพฐ. เกมส์
   
  

ภาพข่าวกิจกรรม 1026 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 ต่อไป »