ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต...   
นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ).... วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 16 ครั้ง) พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา เ...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563.... ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โร
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 4 ครั้ง) จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกา...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม.... วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬารวมถึงการมีเจตคติที่ดีต
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 13 ครั้ง) ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความเข...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) พร้อมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1.... เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) พร้อมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBE
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 14 ครั้ง) ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 นายโพยม พลเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศ...   
นายโพยม พลเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมข้าราชการในสังกัด วางพางพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" .... วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายโพยม พลเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมข้าราชการในสังกัด วางพางพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 17 ครั้ง) พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562