ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจและวางผ้าไตรจีวร ไตรเปิดศพนางพา...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจและวางผ้าไตรจีวร ไตรเปิดศพนางพานทอง ไพรลิน ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองสิม.... เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจและวางผ้าไตรจีวร ไตรเปิดศพนางพานทอง ไพรลิน ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองสิม เพื่อเป็นกา
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 21 ครั้ง) จันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวอิ่มจิตต์ งามพร...   
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวอิ่มจิตต์ งามพรม ผอ.โรงเรียนสองห้องฮ่องน้อย.... เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวอิ่มจิตต์ งามพรม ผอ.โรงเรียนสองห้องฮ่องน้อย ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 10 ครั้ง) จันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางบรรเย็น ศิริบุตร ผ...   
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางบรรเย็น ศิริบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง.... เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางบรรเย็น ศิริบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้า
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 3 ครั้ง) จันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37/2564.... เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37/2564 โดยมี น
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 18 ครั้ง) พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Cisco...   
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings.... เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อมอบนโยบายภายใต้มาตรการป้องกันการแพร
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 12 ครั้ง) พุธที่ 29 กันยายน 2564