ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบ...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.... วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ conference เพื่อรับ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 32 ครั้ง) อังคารที่ 24 มีนาคม 2563
  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุม...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ( พฤษภาคม – กันยายน 2563).... วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ( พ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 23 ครั้ง) พุธที่ 18 มีนาคม 2563
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมค...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต .... วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 37 ครั้ง) ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1กล่าวต้อนรับ นายพงษ์พั...   
นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1กล่าวต้อนรับ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณรอง ผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม คุณอรุณ เต็มภัทราโชค ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงตาวันลิสซิ่ง ในโอกาสส่งมอบอาคารแสงตาวัน ให้กับโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 .... วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณรอง ผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม คุณอรุณ เต็มภัทราโชค ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดแ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 88 ครั้ง) พฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2563
 วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เ...   
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “โดมรวมใจและโรงน้ำดื่ม ตราวังปลาโด” ณ สนามโรงเรียนบ้านวังปลาโด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม .... วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “โดมรวมใจและโรงน้ำดื่ม ตราวังปลาโด” ณ สนามโรงเรียนบ้านวังปลาโด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 37 ครั้ง) จันทร์ที่ 02 มีนาคม 2563