ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 รับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิ...   
รับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตาม ว.12 สายงานบริหารการศึกษา.... วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตาม ว.12 สายงานบริหารการศึก
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 49 ครั้ง) ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
 มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1...   
มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1.... มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง : Ac
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 28 ครั้ง) ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการ...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต".... วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโคร
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 15 ครั้ง) จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภ...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา.... วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) เพื่อฝึกอบรมผู้บริหาร
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 25 ครั้ง) ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยก...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และร่วมประชุมทางไกล VDO Conference .... วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 19 ครั้ง) พุธที่ 08 พฤษภาคม 2562