ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบช่วยเหลือนั...   
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563.... ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเร
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 12 ครั้ง) จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อ...   
การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือและรายงานผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือในลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551.... วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสื
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 2 ครั้ง) จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงดนตรีโปงลาง งานม...   
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงดนตรีโปงลาง งานมหกรรมดนตรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน.... วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงดนตรีโปงลาง งานมหกรรมดนตรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานมหกรร
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 6 ครั้ง) จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารปี 2562 – 2563 ...   
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารปี 2562 – 2563 และพิธีสถาปนาคณะกรรมการชุดใหม่ในปีบริหาร 2563 – 2564.... วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารปี 2562 – 2563 และพิธีสถาปนาคณะกรรมการชุดใหม่ในปีบริหาร 2563 – 2564 ตามที่ สโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสาร
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 1 ครั้ง) จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในส...   
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รุ่นที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2563.... วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รุ่นที่ 1
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 8 ครั้ง) เสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2563