ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสาคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อ...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสาคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล.... นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสาคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ตามนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 38 ครั้ง) จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรท่านผ...   
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนืองในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562.... วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนืองในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 และรับมอบนโย
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 63 ครั้ง) จันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562 ประเภทผู...   
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา.... วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพื่อเ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 35 ครั้ง) จันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพ...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562 .... สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำน
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 39 ครั้ง) พุธที่ 09 มกราคม 2562
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดรณร...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยลายสร้อยดอกหมาก.... วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดมหาสารคาม
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 81 ครั้ง) พุธที่ 09 มกราคม 2562