ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรใ...   
นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ.... วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราช
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 8 ครั้ง) พุธที่ 22 มกราคม 2563
 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บร...   
นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี.... เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม เวลา 08.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี นาย
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 8 ครั้ง) จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการปฐ...   
นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์การนิเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.... วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์การนิเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 16 ครั้ง) ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานใน...   
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวรายงาน และอ่านสารขอนนายกรัฐมนตรี.... วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยมี นางสุภารีย์ โพนเ
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 42 ครั้ง) พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการมอ...   
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563.... วันที่ 10 มกราคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในงานนี้มีบุคลากรในสังกัด ได
 ส่งข่าวโดย : นิษชนก อินอุ่นโชติ (อ่าน 28 ครั้ง) ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563