ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2564.... เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย ให้บุคลากรเกิ
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 0 ครั้ง) พุธที่ 04 สิงหาคม 2564
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารของกลุ่มพื้นที...   
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) ครั้งที่ 3/2564.... เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอน
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 4 ครั้ง) อังคารที่ 03 สิงหาคม 2564
 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต...   
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 .... เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 2 ครั้ง) อังคารที่ 03 สิงหาคม 2564
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัย ศพคุณแม่ละม่อม แก้วจันทา มารด...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัย ศพคุณแม่ละม่อม แก้วจันทา มารดาของ นางกิติกานต์ สารมาคม รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม.... เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด วางหรีดไว้อาลัย ศพคุณแม่ละม่อม แก้วจันทา มารดาของ นางกิติกานต์ สารมาคม รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาล
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 5 ครั้ง) จันทร์ที่ 02 สิงหาคม 2564
 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ศพคุณตา ธงชัย ชิโนท...   
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ศพคุณตา ธงชัย ชิโนทัย บิดาของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรางทิพย์ พินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด.... เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ศพคุณตา ธงชัย ชิโนทัย บิดาของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรางทิพย์ พินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โดยมี รอง ผอ.สพ
 ส่งข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 3 ครั้ง) จันทร์ที่ 02 สิงหาคม 2564