ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพนายทองสน ภูเกษ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพนายทองสน ภูเกษ อดีตนักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า-ไผ่น้ำเที่ยง-ขี้เหล็กดงเค็งวิทยา (ควบรวม) ณ วัดป่าบ้านลิ้นฟ้า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟแจ้งข้อราชการสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ต่อด้วยการประชุมบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนดู่
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านดอนดู่ พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/… Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz… Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหัวขัว
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านหัวขัว พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับมอบห้องน้ำ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนพร้อมทั้งาเป็นประธานรับมอบห้องน้ำใหม่ของทางโรงเรียนสร้างจากงบประมาณของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังปลาโด
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านวังปลาโด พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนพร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมโรงผลิตน้ำดื่มตราวังปลาโดและศูนย์ USO NET โครงการ กสทช. ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังปลาโด ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดสถาบันกระแสภิวัฒน์
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดสถาบันกระแสภิวัฒน์ ซึ่งสถาบันดังกล่าวสถาบัน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านการศึกษา และด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเยาวชนและบุคคลทั่วไป เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ณ สถาบันกระแสภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ.พล จ.ขอนแก่น ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ราย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ราย เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 , นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ราย เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 , นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA 

 ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอบที่ 2
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./สพม. สังกัด สพฐ. รอบที่ 2 โดยมี นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานการประเมิน ณ โรงแรมบ้านคุณแม่บูเลอวาร์ด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 เยี่ยมและให้กำลังใจ ที่ประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป. และคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวนางเนตรนภา ศรีสารคาม ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย และเด็กหญิงนลินรัตน์ พิมพะสาลี นักเรียนชั้น ป. 4 รร.อนุบาลมหาสารคาม ที่ประสบอัคคีภัย 

 ร่วมวางหรีดไว้อาลัยศพนายทองสน ภูเกษ อดีตนักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า-ไผ่น้ำเที่ยง-ขี้เหล็กดงเค็งวิทยา (ควบรวม)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายนางเอ็มอร ทวยภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวนภาพร อุทัยสาร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะ ร่วมวางหรีดไว้อาลัยศพนายทองสน ภูเกษ อดีตนักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า-ไผ่น้ำเที่ยง-ขี้เหล็กดงเค็งวิทยา (ควบรวม) ณ บ้านลิ้นฟ้า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษานโยบายความปลอดภัย มาตรการป้องกันโควิค 19 โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์ , ดร.สมเพชร มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย , ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนานกเขียน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านนานกเขียน พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 และรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนพร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมโคกหนองนา โมเดล ของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนานกเขียน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตน์นำพร รอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team ) ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะกรรมการโค้ชชิ่ง ( Coaching Team ) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./สพม. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 12 คน โดยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2, นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3, นายสุริยา ทองบุญมา,นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.26 นายอดุลย์ ภูปลื้ม, นายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1,นายชัชวาล อาราษฎร์, นายเคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2, นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์, นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 และ นายสุดใจ ปัญญบุตร รอง ผอ.สพม.24 

 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมรณรงค์ ฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปี 2564
นางกัญจนา สัตตรัตน์นำพร รอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 รักษาการแทน ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมรณรงค์ ฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟแจ้งข้อราชการสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ต่อด้วยการประชุมบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม 

 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลิง
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านหนองปลิง พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 และรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนพร้อมทั้งเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบนโยบายด้านการศึกษาการรับนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานการรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 การประชุมด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบแอปพลิเคชัน ZOOM เรื่องชี้แจงสร้างความเข้าใจในการศึกษาสภาพปัจจุบันฯ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆรัตน์ , ดร.สมเพชร มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการการประชุมด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบแอปพลิเคชัน ZOOM เรื่องชี้แจงสร้างความเข้าใจในการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวพร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 และรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลกับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 และรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมทาสีโรงเรียนกับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 และรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนพร้อมทั้งเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

 การประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์ , ดร.สมเพชร มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/ Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052 Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/... Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz... Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA  

ภาพข่าวกิจกรรม 709 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 24 ต่อไป »