สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางอัจฉรา ศิริบัติ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีและร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดทำบุญถวายเทียนพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดทำบุญถวายเทียนพรรษา ปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์วัดป่าวังเลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและปลูกฝังค่านิยมความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 12
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 12 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต 1  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1นที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจ ด.ญ.นิภาพร เพชรฤาชา และ ด.ช.ธนาภรณ์ เพชรฤาชา นักเรียนโรงเรียนบ้านดงมัน จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจ ด.ญ.นิภาพร เพชรฤาชา และ ด.ช.ธนาภรณ์ เพชรฤาชา นักเรียนโรงเรียนบ้านดงมัน จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านดงมัน อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  

 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 12
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารงานคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 12 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาที่ 5 รุ่นที่ 6/2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบ 16 ปี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบ 16 ปี  

 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำโดยนายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี  

 การสรุปผลการนิเทศการติดตามโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ทุกโรงเรียน โครงการการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็มพื้นที่ 100%
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการสรุปผลการนิเทศการติดตามโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ทุกโรงเรียน โครงการการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็มพื้นที่ 100% ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางนรากร ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทร ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีดังกล่าว ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม
วันนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนกว่า 500 คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้น และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 ประชุมชี้แจงหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดการประชุมเพื่อยกระดับและติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุม มีรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคามเขต 1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 ประชุมทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภาพ จันทร์สม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตามโครงการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็มพื้นที่ 100%
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตามโครงการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็มพื้นที่ 100% เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 2 เดือน 4 เดือน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน เป็นครูผู้สอนจำนวน 1 คน และนักเรียนจำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่นยืน ประจำปี 2562
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่นยืน ประจำปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2562 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี นำโดย นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 เขต ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนีและห้องประชุมโรงแรมตักสิลาจังหวัดมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมสัมมนา “พลิกโฉมการศึกษาไทยด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน”
 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวย สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

 รับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตาม ว.12 สายงานบริหารการศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตาม ว.12 สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้มาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

 มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1
มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง : Active Learning พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัด ให้เกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ คิดสร้างสรรค์ สนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนในสังกัด ให้จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เน้นพัฒนาผู้เรียนในเกิดทักษะตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขัน และเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ นักเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) เพื่อฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และร่วมประชุมทางไกล VDO Conference
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ชมพิธีเปิดงาน “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียน โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

ภาพข่าวกิจกรรม 310 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป »