นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม (กศน.) 

  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬารวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) พร้อมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) พร้อมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 นายโพยม พลเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมข้าราชการในสังกัด วางพางพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายโพยม พลเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมข้าราชการในสังกัด วางพางพุ่มดอกไม้สดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  

  ตัวแทนนักเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าขอพรจากผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 ในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูน
เช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนนักเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าขอพรจากผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 ในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้า เทอมินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 จังหวัดตราด
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 จังหวัดตราด  

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 ายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช)
เมื่อเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) เวลา 08.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 คน (นักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562) เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 คน (นักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562) เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ภาพ / ข่าว  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเอสตะวัน มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดประชุมเสาวนาสะท้อนผลพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดประชุมเสาวนาสะท้อนผลพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสาวนาสะท้อนผลพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวสุมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นางธรักษา แสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นางธรักษา แสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นางรุ่งทิวา แสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นางรุ่งทิวา แสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายขวัญชัย ตอบกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายขวัญชัย ตอบกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายปองภพ ภูจอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตื่น
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายปองภพ ภูจอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตื่น 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนตามโปรแกรมระบบนักเรียนพิเศษ
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนตามโปรแกรมระบบนักเรียนพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องเพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจราชการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องคอนเ
วันที่ 13 กันยายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจราชการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมกามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถบูรณาการการประกันคุณภาพเข้ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค)
ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำโดย นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค) โดยมี นายอัมพร พินะสา รอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับโล่รางวัลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับโล่รางวัลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมินลำดับที่ 5 ของประเทศ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภาพข่าวกิจกรรม 371 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 ต่อไป »