สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวนภาพร อุทัยสาร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีการดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำตู้ปันสุขพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตน์นำพร รอง ผอ.สพป. มอบ เครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 ทั้งนี้ได้ดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1เป็นประธานเปิดงาน Open House โรงเรียนบ้านหนองจิก
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1เป็นประธานเปิดงาน Open House พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ป. 6 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เยี่ยมชม นิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจิก
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจิก พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 ประชุมผู้รับผิดชการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้รับผิดชการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ทราบแนวทางการประเมินและดำเนินการตามตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.) ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (กศจ.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน Open House โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน Open House พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ป. 6 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เยี่ยมชม นิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ วัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายวีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา "เขตสุจริต"
วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา "เขตสุจริต" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อร่วมส่งเสริมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคม ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภท ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และศึกษานิเทศก์ดีเด่น ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภท ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และศึกษานิเทศก์ดีเด่น ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยสำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารคามพิทยาคม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาการบริหารงบประมาณโรงเรียน ตามโครงการตรวจสอบภายในฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ เพียลา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาการบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ และโรงเรียนบ้านดงน้อย ตามโครงการตรวจสอบภายในฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้ นางเนตรนภา ศรีสารคาม ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เพื่อช่วยเหลือที่บ้านประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้ นางเนตรนภา ศรีสารคาม ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย เพื่อช่วยเหลือที่บ้านประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย โดยมี รอง ผอ. และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางเอ็มอร ทวยภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อ วางพวงพุ่มถวายราชสักการะ ณ หอประชุมกลางจังหวัดมหาสารคาม  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ครูพันธุ์ใหม่หัวใจโพธิสัตว์" และ โครงการผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมภิบาล
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ครูพันธุ์ใหม่หัวใจโพธิสัตว์" และ โครงการผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมภิบาล โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 , บุคลากรในสังกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษาโดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ป. 6 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ป. 6 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านเก่าใหม่
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านเก่าใหม่ พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษามาตราการป้องกันโรคโควิค 19 เพื่อรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2564 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเรื่องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเรื่องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

ภาพข่าวกิจกรรม 769 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 26 ต่อไป »