สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางเอ็มอร ทวยภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) เพื่อรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2563
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2563 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายอดุลย์ ภูปลื้ม, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางเอ็มอร ทวยภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติวันตำรวจ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางเอ็มอร ทวยภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติวันตำรวจ ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธาน ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, บุคลากรในสังกัด ซึ่งคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต 1
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, บุคลากรในสังกัด ซึ่งคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต 1 ณ ห้องนิทรรศการ ITA และในโอกาสนี้ บุคลากรทั้งสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลการประเมิน ITA Online และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดทั้ง 2 หน่วยงานได้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ต่อไป 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2563 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563
 

 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 โดยปลูกต้นไม้จัดทำความสะอาดในบริเวณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, บุคลากรในสังกัด ซึ่งคณะศึกษาดูงานจาก สพป.มหาสารคาม เขต 3
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, บุคลากรในสังกัด ซึ่งคณะศึกษาดูงานจาก สพป.มหาสารคาม เขต 3 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี และในโอกาสนี้ บุคลากรทั้งสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ต่อไป 

 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อรับฟังนโยบายจาก ท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี  

 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา "เขตสุจริต"
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา "เขตสุจริต" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อร่วมกิจกรรมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคม ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รก.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 23 ราย (โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น 2563)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รก.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 23 ราย (โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น 2563) เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12
วันที่ 28 กันยายน 2563 ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระด้านการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 และ ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ลำดับที่ 2 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจักการความรู้ และถอดบทเรียนรู้สู่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันที่ 25 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจักการความรู้ และถอดบทเรียนรู้สู่การพัฒนาโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสายทอง ไตรยะวิภาค, นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม  

 แสดงความยินดีกับ ดร.กฤต สุวรรณพรหม เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสายทอง ไตรยะวิภาค, นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าแสดงความยินดีกับ ดร.กฤต สุวรรณพรหม เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมี นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=761820934362786&id=169575000254052 

 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานปิดงานและตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานปิดงานและตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ลำดับที่ 2 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป. และบุคลากรในสังกัด เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จสพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จสพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ลำดับที่ 2 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 ร่วมนำเสนอนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมนำเสนอนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 

 ออกนิเทศติดตาม บูรณาการตามโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) และนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกนิเทศติดตาม บูรณาการตามโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) และนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ร่วมนิเทศติดตามในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 

 รับเกียรติบัตรการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมินลำดับที่ 2 ของประเทศ จาก
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับเกียรติบัตรการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมินลำดับที่ 2 ของประเทศ จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมีนายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการพัฒนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 มอบทุนการศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น
ท่านรองวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีรับมอบทุนการศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้นจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 

 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 5 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 , นายสิทธิพล พหลทัพ รอง ผอ. สพม. เขต 26 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและครูต้นแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 4 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและครูต้นแบบสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณท่านรองวิภา สายรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ประธานในการประชุม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบรบืออำเภอแกดำอำเภอเมืองอำเภอกันทรวิชัยคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านขอขอบคุณครับ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) “ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต”
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) “ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเชิญ ผศ.ดร.มานิตย์ อาษานอก , ผศ.ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย โดยมี ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติการประชุม ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม  

 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การนิเทศ ติดตาม บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การนิเทศ ติดตาม บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการโรงเรียนสุจริต/โครงการโรงเรียนคุณภาพ/โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) /การนิเทศภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมี ประธานศูนย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 การประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1 โรงเรียน)
25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางปารณีย์ ศรีแก้ว เข้าร่วมการประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1 โรงเรียน) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยมี พลตำรวจตรีอัครชัย ยลโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 ร่วมพิธีวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบ 155 ปี ประจำปี 2563 อนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชท้าวมหาชัย,กวด)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางเอ็มอร ทวยภา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบ 155 ปี ประจำปี 2563อนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชท้าวมหาชัย,กวด) โดยมีนายกิตติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองข่า) ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ภาพข่าวกิจกรรม 531 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 18 ต่อไป »