นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ
วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม  

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม เวลา 08.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์การนิเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์การนิเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะที่ 2 หน่วยพัฒนาที่ 5 รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวรายงาน และอ่านสารขอนนายกรัฐมนตรี
วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวรายงาน และอ่านสารขอนนายกรัฐมนตรี น้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 10 มกราคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในงานนี้มีบุคลากรในสังกัด ได้รับรางวัลประกอบด้วย นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รางวัลผู้บริหารดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม นางสาวสุกัญญา จำปาทอง นิติกรชำนาญการ รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม และนางสมพร พลศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานและมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่การงาน เนื่องในวาระดิถีขึ้น
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นำโดย นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่การงาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆรันต์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวอัญชลี ส่องสพ พร้อมคณะ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ
วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆรันต์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวอัญชลี ส่องสพ พร้อมคณะ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/บุคลากรในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดมห
วันที่ 3 มกราคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/บุคลากรในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  

 นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางปารณีย์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดมหาสารคาม ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันคริสต์มาส เทศกาลคริสต์มาสและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส ทั้งของชาวตะวันตกและตะวันออก
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันคริสต์มาส เทศกาลคริสต์มาสและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาส ทั้งของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยมีการจัดนิทรรศการนานาชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และนายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และนายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่  

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย “อนุบาลกันทรวิชัยเกมส์”
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย “อนุบาลกันทรวิชัยเกมส์” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2561 ระดับเงิน ทอง เพชร ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบรบือฯ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า โรงเรียนบ้านนานกเขียน และโรงเรียนบ้านหัวขัว เข้าร่วมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2561 ระดับเงิน ทอง เพชร ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม, คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีษะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิธีมอบธงสัญลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
วันที่ (13 ธันวาคม 2562) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม, คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีษะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิธีมอบธงสัญลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง จ.ร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีต่อไป โดยมี : นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดฯ และมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.ศรีษะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบที่ 5) จำนวน 8 ราย เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (รอบที่ 5) จำนวน 8 ราย เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป 

 นายสมหมาย โมฆะรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สอบสัมภาษณ์)
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย โมฆะรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สอบสัมภาษณ์) เพื่อให้การจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ณ สนามสอบโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สอบข้อเขียน) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบ
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (สอบข้อเขียน) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามสอบ เพื่อให้การจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ณ สนามสอบโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด วางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
5 ธันวาคม 2562 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด วางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเองร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำน
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเองร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ณ หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงานงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงานงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 โดยมีนางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวรายงาน มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์แกดำวังแสง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์แกดำวังแสง เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สนามกีฬาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม (กศน.) 

  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬารวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ภาพข่าวกิจกรรม 398 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 14 ต่อไป »